Sırma saçlı yarimin can bahşederken işvesi

Makam: Hicaz

Bestekar: Mısır'lı İbrahim Efendi

Sanatçı: Güzin Değişmez

Güftekar: Ahmet Refik Altınay

Usül: Semai

 
Sırma saçlı yarimin can bahşederken işvesi
Badeye revnak verir lebler yakan gül busesi *
Ruhumu teshir eder aşüftedir her handesi **
Badeye revnak verir lebler yakan gül busesi *
* İçkiye güzellik verir dudakları yakan gül öpücüğü

** Ruhumu büyüler gülüşüne kendimden geçerim

Hazırlayan: Suat Yener


 

Hazırlayan: Suat Yener