Sitemler örüyor kaderin ağı

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Mehmet Ilgın

Sanatçı: Seda Gökkadar Gülbeyaz

Güftekar: -

Usül: Sofyan

Sitemler örüyor kaderin ağı             

Hayatın dökülen bir gül yaprağı      

Geçse de ömrümün en güzel çağı     

Başkadır ilk sevgi ilk göz ağrısı       

               

Şu mahzun kalbimin var bir yarası 

Ağlamak hıçkırmak her hatırası       

Takılsa duvağı yansa kınası              

Başkadır ilk sevgi ilk göz ağrısı       

               

Yanarım andıkça geçen günlere       

Kırılan dallardan, geçen günlerden

Artık vakir geldi, sorma nereye       

Başkadır ilk sevgi ilk göz ağrısı