Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi

Makam: Segah

Bestekar: Bimen Şen

Sanatçı: Belgin Gök

Güftekar: Ahmet Refik Altınay

Usül: Ağır Aksak

Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi

Bir kadehle mest-ü bitap et dil-i viraneyi

Sine-i gül rengini aç da utandır laleyi

Bir kadehle mest-ü bitap et dil-i viraneyi


Sevgili, sun ki, âşığın kadehi elinden içmenin zevkini yaşasın.

Yıkılmış gönlümü bir kadehle kendinden geçir ve dermansız bırak.

Gül renkli sineni aç ki lâleyi utandır.

Yıkılmış gönlümü bir kadehle kendinden geçir ve dermansız bırak.

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener