Süzüp süzüp de ey melek notası

Makam: Nihavent

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: Recaizade Mahmut Ekrem

Usül: Yürük Semai

Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını

Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa sehâbını

Gönül beğendi sevdi pek hitâbını cevâbını

İç imdi iç şarabını ko bir yana hicâbını

Aç imdi aç nikâbını ayân et âfıtâbını.

Ey melek, o yarı uykulu gözlerini süzüp süzüp de neden mahmurluk bulutlarını dağıtmaya rağbet etmiyorsun?

Gönül, hitabını ve cevabını pek beğendi.

Şimdi utanmayı bir kenara bırak da şarabını iç.

Yüzündeki örtüyü aç da güneş gibi güzelliğini meydana çıkar

Klasik Nostalji - Zeki Müren

Elif Güreşçi  İcrası

 

Hazırlayan: Suat Yener