Bestekarlar

Mesut Ekrem Cemil (1902-1963)

Mesut Ekrem Cemil (1902-1963)

Tambur Hocası, Virtüöz   Mesut Ekrem Cemil 1902 yılında, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde doğdu. Dahi sanatkâr Tamburi Cemil Bey ile Saide Hanım’ın oğludur. Okul çağına gelinceye kadar babasının sanat atmosferi içinde...

Devamı...

Süleyman Erguner (1902-1953)

Süleyman Erguner (1902-1953)

      2 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde doğdu. 4 yaşında annesini, 11 yaşında babasını kaybetti. Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman, babasının vefatı üzerine, çok küçük yaşta Sultan Selim...

Devamı...

Selahattin Pınar (1902-1960)

Selahattin Pınar (1902-1960)

Selahattin Pınar, 22 Ocak 1902 tarihinde Üsküdar, Altunizade de doğdu. Babası Sadık Bey aslen Denizli ilinin Çal kasabasındandır. Eski hukukçulardan olan Sadık Bey kadılık yapmış, Denizli milletvekili olmuş, İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat...

Devamı...

Nebahat Üner

Nebahat Üner

      1903 yılında İstanbul’da doğan Nebahat Üner’in Dürrizade Ahmet Ziyaettin Bey, Annesi Fahriye Hanım’dır. Henüz çocuk yaşta musikiye heves etmiş ve musiki toplantılarına iştirak etti. O devrin musiki hocalarından düzeli...

Devamı...

Gavsi Baykara (1902-1967)

Gavsi Baykara (1902-1967)

      Gavsi Baykara, Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmet Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmet Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra...

Devamı...