Bestekarlar

Hüseyin Mayadağ (1915-1965)

Hüseyin Mayadağ (1915-1965)

    Hüseyin Mayadağ, 1915 yılında Selanik'te dünyaya geldi.1916 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleştiler. Çocukluk ve tahsil yılları İstanbul'da geçti. Çok iyi bir Ud çalan Faik Fuat Bey'in oğludur. Kendisi de daha henüz...

Devamı...

Vecihe Daryal (1915-1970)

Vecihe Daryal (1915-1970)

  Kanun Virtüözü 9 Nisan 1915 İstanbul’da Beylerbeyi’nde doğdu. Kanuna Şevki Bey’in yeğeni Nazire Hanım’dan ders alarak başladı. Dârülelhan’da musiki eğitimi gördü. 1926’da Kız Muallim Mektebini bitirdi ve aynı...

Devamı...

Nevzat Akay (1915-1969)

Nevzat Akay (1915-1969)

  Nevzat Akay, Musikişinas ailenin kızı olarak 1915 yılında Kanlıca’da dünyaya gelmiş. Babası Mehmet Bey, Ud ve Kanun, Annesi İffet Hanım ise Kanun ve üç kardeşi de, Ud ve Keman çalarlarmış. Aileden gelen yetenekle müziğe yatkın kulağı ve...

Devamı...

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

   Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914’de Beykoz’a bağlı Yalıköyü’nde dünyaya geldi. Babası cumhuriyetin ilanından önce Mızıka-yı Hümayun’da Klarnet çalardı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni...

Devamı...

Vedia Tunççekiç  (1914-1983)

Vedia Tunççekiç (1914-1983)

Perde Baskıları Düzgün Kemençeci 1914yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdarlı hoca Bestenigâr Ziya Bey'den musiki dersleri aldı. Hasan Fehmi Mutel'den kemençe çalmayı öğrendi. Dârüttalim-i Musiki Heyeti ile Şark Musiki...

Devamı...