Bestekarlar

Vecihe Daryal (1915-1970)

Vecihe Daryal (1915-1970)

  Kanun Virtüözü 9 Nisan 1915 İstanbul’da Beylerbeyi’nde doğdu. Kanuna Şevki Bey’in yeğeni Nazire Hanım’dan ders alarak başladı. Dârülelhan’da musiki eğitimi gördü. 1926’da Kız Muallim Mektebini bitirdi ve aynı...

Devamı...

Nevzat Akay (1915-1969)

Nevzat Akay (1915-1969)

  Nevzat Akay, Musikişinas ailenin kızı olarak 1915 yılında Kanlıca’da dünyaya gelmiş. Babası Mehmet Bey, Ud ve Kanun, Annesi İffet Hanım ise Kanun ve üç kardeşi de, Ud ve Keman çalarlarmış. Aileden gelen yetenekle müziğe yatkın kulağı ve...

Devamı...

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

   Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914’de Beykoz’a bağlı Yalıköyü’nde dünyaya geldi. Babası cumhuriyetin ilanından önce Mızıka-yı Hümayun’da Klarnet çalardı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni...

Devamı...

Vedia Tunççekiç  (1914-1983)

Vedia Tunççekiç (1914-1983)

Perde Baskıları Düzgün Kemençeci 1914yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdarlı hoca Bestenigâr Ziya Bey'den musiki dersleri aldı. Hasan Fehmi Mutel'den kemençe çalmayı öğrendi. Dârüttalim-i Musiki Heyeti ile Şark Musiki...

Devamı...

Ramazan Gökalp Arkın (1914-2011)

Ramazan Gökalp Arkın (1914-2011)

Yazar, yayımcı ve eğitimci olan Ramazan Gökalp Arkın, 1914 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu'nu bitirdi (1936). Öğretmenlik, İlköğretim müfettişliği ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 1949...

Devamı...