Bestekarlar

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Şevk Akşamında Endülüs’te Raks 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. İstanbul Vefa Lisesi mezun oldu. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer aldı ve Paris'te Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’na...

Devamı...

İsak Varon (1884-1962)

İsak Varon (1884-1962)

Türk Musikisi Rejisörü   1884 yılında Gelibolu’da doğdu. Musevi bestekârlarımızdır. İlk musiki derslerini babasından aldı. O devirlerde Türkiye’ye bağlı olan Selanik’e yerleştikten sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Adalet...

Devamı...

Musa Süreyya Bey (1884-1932)

Musa Süreyya Bey (1884-1932)

Musa Süreyya Bey, Giriftzen Asım Bey’in oğludur.  1884 yılında Üsküdar’da doğdu. İlkokuldan sonra Üsküdar Rüştiye ve İdadisi’nde okudu. Altı yıla yakın bir süre içerisinde Berlin Kraliyet Akademisi ile Berlin...

Devamı...

Şemseddin Ziya Bey (1882-1925)

Şemseddin Ziya Bey, geçen yüzyılın ünlü devlet adamı, şair, musikişinas bilgin bir veziri olan Mahmur Celaleddin Paşa ile paşanın ikinci eşi Leyla Hanım’ın oğludur. 1882 yılında Vefa’da babasının konağında doğdu. Galatasaray Sultanisi’ni...

Devamı...

Fahri Kopuz (1882- 1968)

Fahri Kopuz (1882- 1968)

Mehmet Fahri Kopuz 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Gümrük memurlarından Kadri Bey’in oğludur. İlköğreniminden sonra 1889’da Vefa İdadisi’ne girdi; 1903 yılında buradan mezun oldu.   Musiki çalışmalarına çok...

Devamı...