Bestekarlar

Nedim   (1681-1730)

Nedim (1681-1730)

Asıl adı Ahmet'tir. 1681 yılında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Nedim iyi bir eğitim görmüş; döneminin klasik ilimlerini tahsil etmiş, Arapça ve Farsça'yı bu dillerde şiir yazacak kadar öğrenmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra...

Devamı...

Itri   (1638-1712)

Itri (1638-1712)

Hanende Buhiri-zade Hafız Itri, 1638 yılında İstanbul’un Mevlanakapısı civarında, o zamanki adı ile “Yapılan”, bugün Yayla ya da Yaylak denen semtte doğdu. Asıl adı Mustafa olup, “Itri” şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Aile adı ise...

Devamı...

Hafız Post  (1620-1694)

Hafız Post (1620-1694)

Saray Fasıllarının Vazgeçilmezi      Asıl adı Mehmet olan Hafız Post İstanbul’da doğdu. "Post" lâkabı kendisine vücudunun baştan ayağa kadar gür ve sık kıllarla örtülü olmasından dolayı verilmişti. Sultan...

Devamı...

Fuzuli   (1480-1556)

Fuzuli (1480-1556)

Divan Edebiyatının En Büyük Şairi Divan edebiyatının en büyük şairidir (1480-1556). Fuzuli’nin asıl adı Mehmet’tir. Irak’ta Kerbelâ’da doğdu, öğrenimini Bağdat’ta gördü. Gençliği, Safevi Türk...

Devamı...

Abdülkadir Meragi (1353-1435)

Abdülkadir Meragi (1353-1435)

Musikinin Pratik Ve Teorik Dallarında Üstadı Besteci ve müzik bilginidir. İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un...

Devamı...