Makaleler

Bayati Makamı

                      Oğuzhan' nın Beyat soyundan geldiği söylenir. Osmanlı lehçesine göre "Bayati" ye...

Devamı...

Bayati Araban Makamı

Tütk musikisinde bir mürekkep makamdır. Eskiden çok kullanılmasına rağmen 18. Yüzyıldan sonra ihmal edilmiştir. III. Selim devrinde Sadullah Ağa tarafından...

Devamı...

Aşkefza Makamı

Aşkefza, "aşk artıran " anlamını taşır. Mahcup, duygulu ve gizli derin aşk duygularını saklayan karaktere sahiptir. Dr. Suphi Ezgi tarafından isimlendirilmiş "şed makam" dır. Kürdi Makamı'nın Hüseyni-Aşiran perdesinin...

Devamı...

Acem Kürdi Makamı

  III. Sultan Selim Han devrinden evvel yazılmış musiki kitaplarında Acem-Kürdiyi göremiyoruz Bu makamın Dede tarafından bilinmesi ve bu makamdan beste yapılması, daha sonra İsmail Ağa'nın  Acem Kürdi peşrevi ile Osep Ağa'nın...

Devamı...

Hafız Post

Hafız Post

  İstanbul, Üsküdar’da doğan Hafız Post'un asıl adı Mehmet, mahlası Hafız, Post ise lâkabıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1630 civarında bir tarih olduğu tahmin edilmektedir. "Post" lâkabı...

Devamı...