Bestekarlar

Giriftzen Asım Bey (1851-1929)

Giriftzen Asım Bey (1851-1929)

Giriftzen Asım Bey, 1851 yılında Teselya’da doğdu. Klasik Türk müziğinde nefesli sazlar arasında yer alan ney’in bir çeşit cinsi olan “Girift” üflemekte devrinin en başarılı icracısıdır. (Girift , Türk musikisinde tahta perdeliler...

Devamı...

Leyla Saz (1850-1936)

Leyla Saz (1850-1936)

Leyla Saz musikimizde daha çok Leyla Hanım olarak bilinir. Leyla Hanım Abdülmecit, Abdülaziz, V.Murat, II. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Mehmet Vahdettin ile cumhuriyet dönemlerini gördü. Evi bir sanat evi gibiydi. O dönemin edebiyat ve sanat adamları,...

Devamı...

Afet Mısırlıyan (1847-1919)

Afet Mısırlıyan (1847-1919)

1847 yılında İstanbul’un Kumkapı semtinde doğdu. Asıl adı Hapet’tir. İstanbul’da doğdu. Ud ve keman çalar, şarkı söylerdi. Mısır’da bulunduğu sürede ud çalmayı ilerletti. Mısır dönüşü adının sonuna Mısırlıyan...

Devamı...

Kemençeci Vasilaki (1845-1907)

Kemençeci Vasilaki (1845-1907)

1845 yılında Silivri'ye bağlı Litros kasabasında doğdu. Müzisyenliğe küçük yaşlarında Silivri'deki panayır, düğün ve meyhanelerde klarnet çalarak başladı. Fenerli Yorgi adındaki bir kemençeciden klasik kemençeyi öğrendi ve...

Devamı...

Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

Tanzimat ikinci dönemini başlatan ve döneminde üstat olarak tanınır. Edebiyat kuramcısı olarak yeniliklere öncülük etmiştir. Yol göstericiliğiyle öne çıkan sanatçı, Servetifünûn Döneminin oluşmasını sağlamıştır....

Devamı...